Prednosti pridruživanjao sindikatu - popust za nosioce članske karte

Kao dio je podsticaja socijalnim partnerima projekta, šest štampača članskih karti su distribuirani za šest najaktivnijih sindikata na Kosovu, uključujući obrazovanje TU (SBASHK), zdravstvo TU (FSSHK), policiju TU (SPK), javnu upravu TU (SPAK), kao i naša dva partnera SPEK (energetiku TU) i SPMK (metalace TU).

Osim što služi svrsi digitalizacije podataka o članstvu sindikata, ova inicijativa stvara teren za sindikate da dogovore popuste sa privatnim preduzećima za svoje članove koji imaju članske karte. Sindikati su postigli sporazume sa različitim lancima supermarketa, trgovinama, preduzećima za prodaju plina i mnogih drugih usluga. Članstva u sindikatu donosi praktične prednosti za članove u svakodnevnom životu, čak i izvan radnog mesta!