Kako će sindikati pojačati svoju ulogu?

Kako će sindikati pojačati svoju ulogu?

Mnogi pristupi se mogu koristiti za privlačenje mladih članova. To se odnosi na organizovanje konferencija za mlade, one dopiru do mladih ljudi da prisustvuju i učestvuju u treninzima za mlade lidere i podstiču ih da se kandiduju na vodeće položaje. Svi ti napori moraju ići ruku pod ruku sa prihvatanjem novih tehnologija za komunikaciju i sa spremnošću da se zadovolje mladi u njihovom "okruženju". Učlanjivanje mladih članova se treba održati na njihovim radnim mestima, fakultetima i univerzitetima, kao i u omiljenim barovima i drugim mestima nezaboravnog provoda.

Uspešna strategija zapošljavanja treba da uzme u obzir sledeće aspekte:

1. Napraviti vezu između sindikata i karijere očiglednom: Sindikati treba da podvuku jasniju vezu između interesa i strasti mladog radnika, a time i njihovu buduću karijeru u sindikatu. Ova veza je vrlo očigledna za "tradicionalne" stručne poslove, kao što su učitelji i medicinske sestre, ali mogla bi se primeniti i na druge karijere, kao što su novinari ili računovođa.

2. Razgovarajte sa potencijalnim mladim članovima ravnopravno: Dve vrlo rizične zamke nastaju kroz međugeneracijske komunikacije. Prvo treba predpostaviti da su obe generacije identične, a drugo je da se mlađe generacije smatraju kao nezrele. Niti jedna od ove dve izjave nije istinita. Poanta je u tome da sindikati trebaju da razgovaraju sa mladim radnicima kao ravnopravnim i da im približe svoju borbu sa empatijom, umesto patronizaciom. Pravilo: uspešna komunikacija je često neformalna i lična, sa zanimljivim idejama.

3. Koristiti više kanala komunikacije: Mladi ljudi koriste medije kroz više kanala. Oni to čine na svojim mobilnim, njihovim tabletima, njihovim računarima i televizorima. Više nije dovoljno da šaljete svoju poruku samo putem štampanih medija, ili samo online, ili samo preko TV-a ili radija (zavisno od vašeg budžeta). Sindikati trebaju da komuniciraju sa mladim radnicima na mestima gde se oni verovatno i kreću. Konačno, komunikacija mora biti dvosmerni proces.

4. Budite kreativni: Koristite dizajn i jezik koji rezonira sa savremenom kulturom - sindikati bi trebali da budu svesni komunikacionih trendova.

5. Držati se prošlosti nije efikasno: Može biti teško za sindikat da se prilagode. Osim zakonskih ograničenja, promene u sindikatu mogu da se dogode samo ako su odobrene od strane svojih izbornih jedinica (kroz glasnje u skupštinama sindikata i / ili kongresa). Ipak, presudno je za sindikate da zadrže svežinu i relevantnost osnovne poruke. Za tu svrhu, fokus i jasnoća su bitni. Ako jednostavne stvari ne mogu jasno da se iskažu i na savremen način, onda će komunikacija sa mladim radnicima biti problematična.

Konačno, više od poruka i komunikacije, sindikati će morati da počnu  kreativno da razmišljaju o opcijama i planovima članstva. Ne samo da gledaju cene, već da uzmu u obzir kakvu vrstu usluga mogu da iskroje za svoje mlađe članove.