Uloga sindikata u radnim odnosima

Uloga sindikata u radnim odnosima

Sindikalne organizacije - posebno za mlade osobe - može predstavljati priliku da odgovori na logiku individualizma u društvu; imaju značajne zadatke i prava iz radnog odnosa kao i dužnosti radnika, ugovor o radu i radnih odnose za mlade radnike (Tannenbaum, 1951). To je posebno važno u kontekstu Kosova, gde su mladi radnici često diskriminisani upravo zbog svoje starosti. Ostavljajući po strani kontraverzne minimalne plate na Kosovu, šta u stvari odgovara  radnicima mlađim od 35 godina, sve ostalo čini se da je protiv njih. Mladi radnici često se ne poštuju na radnom mestu, oni su subjekt eksplatacije, ili se na njih gleda kao na neodgovorne osobe. Istina je da mladi radnici samo pokušavaju spojiti kraj sa krajem, baš kao i svi drugi. Oni mogu pridoneti finansijski njihovom kućnom budžetu, ili čak pokušavaju pokriti svoje školarine. Oni skromno pokušavaju izgraditi bolju budućnost za sebe.

Sindikati mogu da pruže tu zaštitu za mlade radnike i to treba da rade, kako bi mladi radnici imali pristojne uslove rada i bolji tretman od strane njihovih nadređenih i kolega.

Koja je pozicija sindikati u ovoj raspravi?

Pre svega, sindikati treba da shvate da oni nisu dobrodošli za mlade radnike kao šta zamišljaju da jesu. Ta spoznaja može da postane jasan put za njihovu transformaciju. Prihvatanje i uključivanje mladih radnika, kao i podsticaj mladog vođstva su neophodni za povećanje članstva i moć. Mlađi članovi donose novu energiju i nove ideje za radnički pokret.