KEC ima problema sa radničkim osiguranjem

Kosovska energetska korporacija (KEC) i osiguranje "Siguria" su prekinuli njihov ugovoreni odnos. Postoji pismo raskida ugovor jednostrano. KEC i Siguria idu na sud da bi rešili ovaj spor.

Nažalost, radnici su ti koji su ostavljeni da čekaju bez ikakvih informacija o tome dali su trenutno neosigurani.

Besim S., radnik KEC, kaže da je nastalo oko 100 miliona eura u troškovima za tretmane u privatnim klinikama te troškove je trebalo da plati osiguravajuće društvo, a ti troškovi još nisu nadoknađeni.

Drugi radnik KEC kaže da mu je pre oko godinu dana dijagnostikovan rak u području abdomena. Nakon komplikovane operacije, on je savetovan da ide u Tursku na daljnju obradu. Iako je u Turskoj uzeo svu potrebnu dokumentaciju iz bolnice, osiguravajuće društvo nije ništa uradilo po pitanju zahteva za povratak novca, jer se ugovor sa tim radnicima danas smatra nevažećim. Radnik kaže da ako bude potrebno, da će se obratiti sudu.

KEC je jedna od prvih kompanija koja je počela da kupuje zdravstveno osiguranje radnika. Zbog velike konkurencije na otvorenom konkursu, kompanije su podnele ponude po vrlo niskim cenama. Cena koju je kompanija ponudila za 2013. godinu bila je 13,92 eura po radniku. Ugovor je potpisan samo na godinu dana.

Taj ugovor je završio nakon završetka njegovog roka validnosti; tokom te godine radnici su se žalili na kašnjenja u povratku sredstava. "Sporazum je dobar, on nam je omogućio da idemo na neke privatne klinike i da u apotekama plaćamo, na primer, samo 20 posto svih troškova", kaže Besim. "Ali, kada smo slali dokumenta iz drugih postupaka čekali smo više vremena za nadoknadu.

2014. KEC je najavio novi konkurs za osiguranje svojih radnika. Kriterijumi za izbor zdravstvenog osiguranja preduzeća su navedeni u pozivu. Zatraženo je da firma mora da bude licencirana i da mora imati osnovni kapital uplaćen u novcu u CBK, za iznos koji je jednak ili veći od tri miliona eura. Takođe je zatraženo od kompanija da pruže dokaz o ugovoru sa novim osiguranjem.

Opet osiguravajeća kompanija "Siguria" je pobedila na konkursu. Ovaj put cenu je ponudila još niže od prethodne. Ugovor je potpisan na dve godine. Prekinut je jednostrano od strane iste kompanije na pola puta kroz njegov rok validnosti.

Nakon jednostranog raskida ugovora, KEC je otvorio novi konkurs. U saopstenju kompanije, je zatražila da ponuđači daju puno više informacija, kako bi se izbegla ponavljanja neprijatnosti kao šta je bila ona sa "Siguria".

U najavi ugovora KEC je dao podatke o broju njegovih radnika i njihovoj životnoj dobi. Mnogi od radnika pripadaju starijem dobnim grupama. Većina od njih su stariji od 60 godina. Osim toga, u poslednje tri godine bilo je mnogo slučajeva povreda na radu, uglavnom zbog opasnosti povezanih sa vrstom industrijskog rada koji se sprovodi od strane korporacije.

U 2012. godini, prema podacima KEC, 133 radnika je povređeno kao posledica nesreće na radu. U toj godini nije bilo smrtnih slučajeva ili slučajeva punog trajnog invaliditeta. U 2013 bilo je 72 slučajeva povređenih radnika kao posledice nesreće na radu, ali nema smrtnih slučajeva ili slučajeva punog trajnog invaliditeta. 2014. bilo je 48 slučajeva povređivanja radnika kao rezultat nesreća na radu. Bilo je 2 smrtna slučajeva. Nema slučajeva punog trajnog invaliditeta (fragment iz najave ovog konkursa).

 

Merita Berisha
Priština, Juli, 2015.