Razumevanje polnog uznemiravanja na radnom mestu

Seksualno uznemiravanje je oblik diskriminacije na osnovu pola, koje nije vezano toliko sa biološkim razlikama između žena i muškaraca, nego sa društvenom ulogom koje su im pripisane kroz percepciju muške i ženske seksualnosti u društvu. Seksualno uznemiravanje je manifestacija nejednakih odnosa moći, i, dakle, nema nikakve veze sa sexualnim iskustvom zadovoljstva na radnom mestu, već sprovođenja i priznanja moći na radnom mestu. Uznemirivač obično ima visoki položaj i koristiti ovlaštenja za donošenje odluka ili drugih aspekata koji utiču na karijere zaposlenih, ili želi ostvariti vlast ili nadzor nad žrtvom. Sa druge strane, žrtve nemaju puno ovlaštenja za donošenje odluka, njima nedostaje samopouzdanja, njihov položaj na poslu je osjetljiv i nesiguran, ili su naviknuti "patiti u tišini".

Percepcija o tome šta predstavlja seksualno uznemiravanje nije ista za sva društava / kulture. To zavisi od toga kakvu interakcijiunutar određenih društava imaju muškarci i žene, postojanje stereotipa, socio-ekonomska hijerarhija koja može postojati u privatnom i javnom životu, te koncepta i uspostavljene hijerarhije na poslu.

Iz tih razloga je nemoguće je razviti sveobuhvatan popis uznemiravajućih ponašanja koje bi trebalo spriječi. Međutim, neki postupci mogu se identifikovati bez sumnje kao seksualno uznemiravanje. To su, na primer, ljubljenje, neželjeno milovanje i / ili fizički kontakt, verbalno maltretiranje i drugi. Postoje brojni oblici verbalne, neverbalne komunikacije i psihičke kontrole koji se ne mogu jasno klasifikovati kao seksualno uznemiravanje. To može varirati zavisno o društvenih i kulturnih praksi, ili kontekstualnim aspektima situacija u kojim su nastali. Tako u nekim kulturama, poljubac u obraz, kada pozdravljate, neko vidi kao normalno ponašanje, dok je u drugim kulturama smatra kao flert. Ono šta je prihvatljivo na nekim poslovima, kao šta su plakati sa sugestivnim seksualnim smislom, ne mogu se tolerisati negde drugdje.

Iako, kako žene, i muškarci mogu postati žrtvom seksualnog uznemiravanja, kvalitativna i kvantitativna istraživanja u različitim društvima pokazuje da će žene više verovatno postati žrtve, dok su muškarci najčešće zlostavljani.

U stvari, sa povećanjem broja zaposlenih žena u protekla tri desetleća u svetu, čak je i ranjivost i neželjena pažnje na poslu u porastu. Danas se pitanje seksualnog zlostavljanja na radnom mestu vidi kao ozbiljan problem, koji uzrokuje profesionalni rizik i kršenje ljudskih prava. Međunarodna organizacija rada to smatra kao kršenje osnovnih prava radnika, kao pretnju zdravlju i sigurnosti, kao šta je diskriminacija, i kao neprihvatljivo stanje i oblik nasilja, najčešće nad ženama.

Osim štetnih uticaja na žrtve, seksualno uznemiravanje nosi posledice za poslodavnu organizaciju ili kompaniju kao dobro. Seksualno uznemiravanje izaziva napetost na poslu, a to može ugroziti timski rad, štete rezultate i podstaknuti izostanke sa posla, šta ultimativno vodi smanjenju produktivnosti. Dakle, javna uprava i privatni poslodavci su u opasnosti od gubljenja najboljih zaposlenika i stvaranje negativne slike ako žrtve odluče da obznane svoje stanje.

Konačno, tu je i finansijski rizik koji se odnosi na seksualno uznemiravanje, zbog mogućih tužbi i plaćanje naknada i novčanih kazni.

 

Prilagođeno iz izveštaja "Percepcija službenika na Kosovu u vezi seksualnog uznemiravanja"

Kosovski Centar za rodne studije. Priština 2015.