Jedna od deset žena na Kosovu ima posao

Žene na Kosovu ne samo da su isključene iz istorije, politike i ekonomije, ne samo da su diskriminisane u pogledu naslednog prava, oni su takođe diskriminisane i kada je u pitanju takmičenje za radna mesta od samog starta (u mnogim slučajevima, posebno u onim gde je potreba za mladim ženama od 20 do 25 godina) imajući u vidu Član 8, stav 2. Zakona o radu (javnog konkursa) koji navodi da bi "konkurs trebao biti jednak za sve kandidate, bez ikakve diskriminacije, kao što je propisano ovim zakonom i drugim važećim zakonima".

Niti su međunarodne institucije na Kosovu imune na zlostavljanja žene u odnosu na njihov socijalni status i njihov odnos sa poslodavcem. U tom kontekstu, sumnja se da su banka sa međunarodnim kapitalom sprovele masovno otpuštanje radnika isključivo na osnovu njihovog izgleda.

Više od 50ro osoblja "Pro Credit Bank" su intervijuisani od strane novina "Gazeta Jetanë Kosovë", uključujući i prethodne predstavnike menadžmenta, koji su predstavili uznemirujuću sliku pritisku da ljudi budu suspendovani sa posla. Jedan od njih se žalio da je bio zamoljen da otpustiti zaposlenike zbog njihovog  izgleda. Tužiteljstvo je započelo istragu protiv viših menadžera u "Pro Credit" banci. Banka je u drugu ruku, jedna sa najvećom dobiti na Kosovu i ona negira sve optužbe.

Pro Credit Banka je dala otkaz 389 za ljudi u posljednja tri godine. Bančina medijska kancelarija potvrdila je da je ukupan broj zaposlenih u 2011. godini bio 1.071 ljudi, dok je, prema Centralnoj banci Kosova, broj  smanjen na 711 na kraju 2014.

Prema istraživanjima D4D, na svakih deset žena na Kosovu, samo jedna od njih radi, a jedna je u potrazi za poslom, osam osoba ne rade i ne traže posao. Gospodin Andreas Polterman iz "Heinrich Boll Stifftung", organizacije koja je podržala istraživanje, rekao je da je to diskriminirajući izveštaj o radu i da može biti jedan od razloga za migracije. "Patrijarhalno društvo koje ne nudi jednake mogućnosti zapošljavanja za žene, a to je neravnopravnost polova, je još jedan od razloga koji gura građane da emigriraju. Ravnopravnost polova - je korak prema Europskoj uniji. Neaktivni brojevi nezaposlenosti su alarmantni. Kosovo treba da razvije obrazovano društvo uz ravnopravnost polova pri zapošljavanju ", rekao je Polterman.

U isto vreme " Kosovski naučnici dolaze sa spasonosnom idejom u raspravi sa tvrdnjama da je žena navodno izložena muškoj "superiornosti". Knjiga za 11. razred psihologija nije samo pogrešno shvaćena, već je takođe očito korištena da uvredi žene.

Prema medijskim izveštajima u Prištini, u ovoj knjizi o Psihologiji, napisanoj od tri renomirana autora, Pajazit Nushi, Neki Juniku i Dashamir Bërxulli, učenici srednjih škola mogu naučiti kako je ženski mozak drugačiji od muškog. "Rezultat svega toga je da su mozgovi povezani na različite načine, mozak muškarca je predodređen za " RAD ", dok je ženski predodređen za " RAZGOVOR ", piše u ovoj nastavnoj knjizi.

Međutim, diskriminacija žena u politici zapošljavanja je trenutno problem i u zapadnim razvijenim zemljama poput SAD-a isto tako. Svedok ovih tvrdnji je pobednik ovogodišnjeg Oscara za najbolju žensku sporednu ulogu u filmu (movie Boyhood), Patricia Arquette, koja nije zaboravio da zahvali svakoj ženi koja se bori za svoja prava. Ona je podržana od strane legendarne Meryl Streep i većine žena u publici kada je pozvala na jednaku platu između muškaraca i žena za isti posao.


Gur Kalaja
Priština, Mart 2015