Nemački primer za Kosovske radnike

Berlinska privredna komora je jedna od privrednih komora koje deluju na tlu Nemačke. Christian Nestler, je ekonomista u ovoj privrednoj komori, on nam opisuje ekonomsku situaciju u Berlinu i drastični pad, zbog političke podele od kraja Drugog svjetskog rata. U nemogućnosti da se Berlin upoređuje sa Frankfurtom, Stuttgartom ili Wolfsburgom, koji imaju razvijenu industriju, Berlin je izabrao inovativnu strategiju za privredni razvoj. On je otvorio vrata novim idejama za poslovanje olakšavanjem uslova za ulazak na tržište. To je po njemu dovela do toga da Berlin postane "rodno mesto" nove generacije mladih preduzetnika. Osim novih ideja, Nestler spominje još jedan važan uslov: Obrazovanje radnika.

1. Obrazovanje zaposlenih je prvi uslov koji je potreban za razvoj privrede. Dobro obrazovani radnik može proizvesti visoko kvalitetne proizvode, čak si priuštiti stalno povećanje kvalitete.

2. Glavna dužnost privredne komora u Nemačkoj je obrazovanje / osposobljavanje zaposlenika, priprema studenata za tržište rada, te obrazovanje nezaposlenih. Naravno, treninzi su planirani u skladu sa potrebama preduzeća za novim radnicima.

 

Kosovo

Nezaposlenost na Kosovu trenutno je vrlo visoka. Službeno, se navodi 30 posto. Ali, tu su druge dve statistike koje čine ovu cifru sumnjivom. Prvo, Kosovska Agencija za statistiku kaže da je samo 25 posto građana u radnoj dobi zaposleno. I drugi ima veze sa definicijom neaktivnih osoba. Grupacija neaktivne radne snage uključuje i one koji nisu tražili posao u posljednjih 30 dana. Dakle, broj Kosovskih građana koji mogu i koji su u mogućnosti obavljati posao a ne rade je viši od 30 posto. To može biti i oko 40 posto, kada imate u vidu tako visok stepen neformalnosti.

Sa ovim nivoom nezaposlenosti, Kosovu hitno trebaju reforme u obrazovnom sistemu. Kosovo treba da razvija akademske nastavne programa i stručne programa koji odgovaraju potrebama Kosovske privrede. Obrazovanje i privreda ne mogu se odvojiti. Moramo shvatiti da je uloga strukovnih škola, univerziteta da pripreme mlade ljude za rad. Ministarstvo obrazovanja trebalo bi da uradi detaljniju studiju tržišta rada, koja bi trebala da ukaže na zanimanja budućnosti na Kosovu. Istraživanje takođe treba uključiti strategiju ekonomskog razvoja. Zašto? Zbog prioriteta sektora vlade treba usmeriti koncentraciju učenika na različite stručne spreme. Na primer, ako kažemo da je energija jedan od sektora sa potencijalom za rast, Kosovo mora povećati broj osoba koje pohađaju stručnu obuku kao električare i takođe bi trebali podstaknuti istraživanja u ovom području na fakultetima. Kosovo bi trebalo pripremiti stručnjake dovoljno kvalifikovane za rad, ne samo na Kosovu, već da mogu raditi i drugde u Europskoj uniji. Mladi sa Kosova imaju priliku da se obrazuju i spreme za tržište rada u velikim telekomunikacionim  firmama u Europi. Dakle, njihovo obrazovanje i osposobljavanje bi trebalo biti učinjeno u skladu sa zahtevima Europskog tržišta. Kosovo treba slediti primer Filipinima, gde su radnici obučavani na taj naćin da mogu pronaći posao u inostranstvu.

 

Pomoć od partnera

Nemačko-kosovska privredna komora i Ministarstvo rada i socijalne zaštite potpisali su Ugovor o poslovnoj sradnji za sprovođenje projekata komore, koji se odnose na strukovno obrazovanje i osposobljavanje građana Kosova u Nemačkoj. Ovaj sporazum ima za cilj bolje kanalisanu podršku od komore u uspešnoj primeni projekta za strukovno obrazovanje u Nemačkoj.

Kosovari će ostati u Nemačkoj 3 i po godine, a onda će se moći vratiti na Kosovo, ili mogu iskoristiti pravo da se zaposle u kompaniji gdje su obučavani, ili čak u drugim Nemačkim firmama.

"Takav sistem, takođe je poznat kao dual, odnosi se na obrazovanje i praktičan rad. Svi oni koji budu deo ove platforme, na kraju, će dobiti međunarodno priznati certifikat kojim dokazuju svoje sposobnosti za određeni zanat ", rekao je Krasniqi.

Ministar rada i socijalne zaštite, Abrashi, nazvao je ovaj projekat vrlo važnim korakom prema otvaranju mogućnosti za mlade Kosovara da postanu ravnopravni deo Europskog tržišta. On je čestitao Nemačko-Kosovskoj privrednoj komori za sprovođenje ovog projekta, koji će podići stručni i obrazovni nivo građana Kosova.

Za ostvarivanje ovog projekta, Nemačko-Kosovska komora ima punu podršku Nemačkih institucija na Kosovu i u Nemačkoj, uključujući uniju Albanskih kompanija koje posluju u Nemačkoj.

Ovaj projekat su pozdravile i Nemačke kompanije koje su iskazale spremnost da dočekaju mlade ljude sa Kosova.

 

Merita Berisha
Priština, April, 2015