Projekti PPS nënshkruan Marrëveshje Mirëkuptimi me Federatën Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës

Në 17 nëntor 2014, përfaqësuesja e projektit "Përkrahje Partnerëve Social" dhe kryesia e Federatës Sindikale së Shëndetësisë së Kosovës nënshkruan një Marrëveshje Mirëkuptimi, me qëllim bashkëpunimin sa më të ngushtë dhe konstruktiv mes dy organizatave për kohëzgjatjen e projektit.