Konsultime për ndryshimin e Ligjit të Punës

Konsultime për ndryshimin e Ligjit të Punës

Në kuadër të projektit “Përkrahja e Partnerëve Social” ,po mbahet punëtoria për konsultimin e Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Punës. Konsultimet po bëhen drejtpërdrejtë me organizata e punëdhënësve dhe bizneset.

Disa nga temat që po diskutohen në këtë tryezë janë pushimi prindëror si dhe dispozitat e kontratës se punës. Kur duhet te lëshohet kontrata e përhershme e punës, pas 3 apo 10 viteve? Gjithashtu, po diskutohet edhe pushimin prindëror, sa duhet te zgjasë dhe nga kush duhet te financohet?

 

Image
Image
Image