EPISODI I RADHËS NË INFOMAGAZINE KLAN KOSOVA

EPISODI I RADHËS NË INFOMAGAZINE KLAN KOSOVA

Dje në emisionin e Info Magazine në Klan Kosova janë publikuar ekzluzivisht raportet e Iniciativës Kosovare për Stabilitet dhe Këshillit Ekonomik Social (KES) për perceptimin e qytetarëve rreth;

1) Punës dhe Punësimit,
2) Standardit të Jetesës,
3) dhe Shtetit Social.

Këto raporte janë bërë për të ofruar mbështetje të drejtpërdrejtë në punën e Këshillit Ekonomik Social, i cili edhe ligjërisht është përgjegjës që të bëj lehtësimin e dialogut social trepalësh për të avancuar pozitën e punëtorëve dhe punëmarrësve në Kosovë.

Reagimet e qytetarëve rreth politikave aktuale do të përdoren nga anëtarët e Këshillit Ekonomik Social dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, si të dhëna të besueshme për t'u informuar për procesin e vendimmarrjes në fushën punës dhe mirëqenies sociale.

Kurse në debatin që u diskutuan gjetjet e hulumtimit morrën pjesë Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Ztr. Arban Abrashi dhe drejtori e Organizatës Fol Ztr. Petrit Zogaj. Linku për emisionit të Info Magazine e gjeni këtu.

Gjatë javëve të ardhshme, të gjitha gjetjet e Iniciativës Kosovare për Stabilitet do të publikohen në Klan Kosova dhe do të debatohen nga akterët të ndryshëm.
 

Gjithashtu, Iniciativa Kosovare për Stabilitet i ka publikuar të tre raporte në gjuhen angleze dhe do t'i gjeni në këtu.

 

Image