Cikli i debateve në Klan Kosova i mbështetur nga IKS

Cikli i debateve në Klan Kosova i mbështetur nga IKS

Episodi i rradhës në Info Magazine në Klan Kosova i lidhur me temat e dialogut social u transmetua në datën 21 janar 2016. Debati u fokusua në trajtimin e pensionistëve, ligjin e pensioneve dhe në qasjen e institucioneve ndaj kësaj kategorie.

Ky debat u mbështet nga Iniciativa Kosovare per Stabilitet - IKS (në kuadër të projektit Përkrahje Partnerëve Social), Fondacioni Friedrich Ebert dhe Ambasada Britanike.

Per ata që nuk patën mundësi të ndjekin transmetimin, gjeni më poshtë linkun:
 https://www.youtube.com/watch?v=uVkmGPUwNZ0

Image