Punëtoria për planifikimin strategjik të Këshillit Ekonomik Social (KES)

Punëtoria për planifikimin strategjik të Këshillit Ekonomik Social (KES)

Në kuadër të punëtorise dy ditore për planifikimin strategjik të Këshillit Ekonomik Social (KES), perkrahur nga IKS dhe te financuar nga projekti Përkrahje Partnerëve Social, anëtarët e KES diskutuan për Raportin njëvjeçar mbi punën e KES-it, si dhe vlerësuan progresin e arritur në realizimin e objektivave specifike të përcaktuara në planifikimin strategjik për vitin 2015.

Image